hlavní strana o nás kontakt

Zasklení lodžie

zasklení balkonu
zasklení lodžie
zasklení lodžie
fotogalerie

zasklení lodžie či balkonu:

  • zvětšíte obytnou plochu vašeho bytu
  • vytvoříte hlukovou bariéru
  • ochráníte nový prostor před povětrnostními vlivy
  • snížíte tepelné ztráty
  • prodloužíte využití lodžie či balkónu až do zimního období
  • získáte prosvětlený odpočinkový prostor s dokonalým výhledem

Zasklení lodžie nebo balkonu provádíme systémy IVETA a TERMOplus. Systémy umožňují vytvořit z vašeho balkónu či lodžie čistý, vzdušný a dokonale prosvětlený prostor.
Zasklení lodžie je možné téměř u všech typů právě pro využití moderních zasklívacích systémů a montážních postupů.
Zasklení lodžie či balkonu provádíme čirým bezpečnostním sklem, které je umístěno ve vodících lištách mezi zábradlím a stropem lodžie. Skla nejsou umístěna v žádném rámu, nenarušují tedy čistý vhled zasklené lodžie a umožňují bezvadný výhled z lodžie či balkónu.

bezrámový systém zasklívání lodžií IVETA

zasklení lodžie - výhybka
obr1. výhybka
zasklení lodžie
obr2. zajištění proti pohybu

Systémem je možno zasklívat lodžie rovné, rohové, předsunuté nebo lodžie bez stropního podhledu. Zasklením lodžie získáte další prostor Vaší domácnosti k celoročnímu užívání.

polohová pojistka
obr3. polohová pojistka
zajišťovací hřeben
obr4. zajišťovací hřeben
Systém je řešen jako závěsný, s možností pohybu jednotlivých skleněných dílců do stran, kde se jednoduchým způsobem otočí ve výhybce (viz. obr. 1.) a následně zajistí ke zdi proti pohybu (viz. obr. 2). Tímto způsobem je možné zajistit libovolný počet oken a zbylá okna lze bezpečně posunovat dle potřeby po celé délce lodžie. Vzhledem k tomu, že je celý systém zavěšen pomocí horního pojezdového vedení ve stropní konstrukci, pozbývá spodní vedení statického zatížení na konstrukci zábradlí. Skleněná výplň je tvořena tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm. Tím, že je sklo tvrzené získává na pevnosti v ohybu a je také zvýšená jeho odolnost proti rozbití. Při případné destrukci nedochází k tvorbě nebezpečných střepů. Při úplném zavření zasklení lodžie je možno bezpečně větrat k tomu uzpůsobeným krajovým sklem. K zajištění okna při větrání slouží polohová pojistka v horní části okna (viz. obr. 3) nebo zajišťovací hřeben ve spodní části, jenž umožní větší otevření okna (viz. obr. 4).


Advokátní kancelář Šíp Kladno

Advokát Šíp, Šípoví Kladno, právník, obhájce, právní poradna Kladno, PrahaZastupování před obecnými soudy, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR.
Zastupování před Ústavním soudem ČR.
Zastupování v rozhodčím řízení.
Zastupování před státními orgány a orgány samosprávy.
Zastupování v řízení ve věcech vkladu do katastru nemovitostí.
Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami.
Sepisování smluv a jiných listin.
Obhajoba v trestním řízení.
Poskytování právní porad a právních analýz.

Občanské právo

sepisování, úpravy a konzultace smluv
věcná práva (např. vlastnická práva, spoluvlastnictví, zástavní práva)
dědické právo
kompletní servis při vymáhání pohledávek – předžalobní jednání, sepis žalob, řízení před soudem, exekuční řízení
vymáhání náhrady škody
zastupování neziskových organizací, jejich zakládání a změny
Právní vztahy k nemovitostem:
převody nemovitostí včetně prověrek právního stavu
nájemní a podnájemní vztahy
převody bytů do osobního vlastnictví
vztahy k družstevním bytům
správa nemovitostí a jejich provoz
realizace developerských projektů

Obchodní právo

právní služby při dponikání právnických i fyzickýchosob včetně osob zahraničních
kompletní servis při vymáhání pohledávek – předžalobní jednání, sepis žalob, řízení před soudem, exekuční řízení
obchodně-závazkové právo
Právo průmyslového vlastnictví:
přihlášky ochranných známek, vynálezů a průmyslových vzorů v ČR i zahraničí
sepis licenčních smluv
konzultace s patentovými zástupci

Právo obchodních korporací

právní služby související s novou právní úpravou (zákon o obchodních korporacích, tzv. nový občanský zákoník)
zakládání obchodních korporací, včetně veškerých korporátních změn
vztahy mezi společníky a akcionáři, vztahy obchodních korporací a jejích společníků, příp.akcionářů
přeměny obchodních korporací
restrukturalizace obchodních korporací
zajištění právních auditů, tzv. due diligence

Insolvenční právo

insolvenční návrhy právnických i fyzických osob (oddlužení)
přihlášky pohledávek, zastupování věřitelů
kompletní právní poradenství podnikům ve finančních obtížích
právní poradenství v souvislosti se zajištěním financování

Trestní právo

obhajoba v přípravném řízení
obhajoba v řízení před soudy
zastupování poškozených
Správní právo:
stavební právo
řízení před katastrálními úřady
přestupkové řízení
právo živnostenského podnikání
zastupování ve správním soudnictví

Pracovní právo

právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
příprava pracovněprávních dokumentů
náhrada škody z pracovněprávních vztahů
zastupování v pracovněprávních sporech

Rodinné právo

řízení o svěření nezletilých do péče
řízení o stanovení výživného
vypořádání společného jmění manželů
nesporné řízení o schválení úkonu za nezletiléhoTZB Kladno technická zařízení budov

Služby v oboru TZB - technická zařízení budov, vypracování kompletní výkresové dokumentace v oblasti zdravotechniky (návrhy rozvodů kanalizace, vody, plynu), vytápění, vzduchotechniky, klimatizačních zařízení a chlazení, technická podpora, čítající výpočty výše zmíněných profesí, ucelené návrhy, stanovení dimenzí, konzultace až po inženýrskou činnost v rámci TZB. Stavební dozor včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.


Kosmetický Salon Božský Praha

Kosmetika, manikúra, kadeřnictví Salon Božský v Praze Na Zderaze kousek od Karlova náměstí.


Medicinální pedikúra Salon Božský Praha

Obrušování je u nohou přirozené, nabízíme proto ošetření nohou šetrnou medicinální (suchou) pedikúrou. Medicinální pedikúra se provádí obrušováním suché a zrohovatělé kůže pomocí různých frézek. Místa ošetřená medicinální pedikúrou jsou obroušená hladce a především rovnoměrně. Suchá pedikúra je maximálně šetrná a nechrozí u ní riziko poranění


autodíly autodoplňky

Autodíly prodej, denní světla LED, autobaterie 12V 24V, ochranné pracovní pomůcky, kožené etue, peněženky kožené, kožené aktovky.


zahradní jezírka akvaristika
vysokotlaké mycí stroje Wap
pohřební ústav

Služby na vysoké úrovni - pohřební ústav Tranquillitas Bohemia, sjednání pohřbu i u vás doma. Pohřební ústav Kladno, k dispozici 24 hodin denně. Převozy zesnulých i do zahraničí.
Pohřební služba pohřebního ústavu Tranquillitas Bohemia

Pohřební služba Tranquillitas Bohemia - pomůžeme vám se zajištěním pohřbu, všechna opatření spojená s pohřbem zajistí naše pohřební služba, pohřební služba na vysoké profesionální úrovni s citlivým přístupem.


Jezírkový vysavač Pondovac 4

Jezírkový vysavač Pondovac 4 OASE je vysavač kalu a bahna zahradního jezírka.


pánské elektrokolo

Pánské elektrokolo - velmi kvalitní elektrokolo, jezděte bez námahy. Horské elektrokolo 36V.


dámské elektrokolo

Dámské elektrokolo - velmi kvalitní elektrokolo, jezděte bez námahy. Horské elektrokolo 36V.


Poseidon 2-29


Vysokotlaký čistič Wap Alto Poseidon 2-29 - mobilní vysokotlaký čistič Wap.


Hokej Kladno


Hokej Kladno má dlouhou tradici a jsme pyšní, že dobré jméno pro hokej Kladno pomáhají vytvářet nejmladší hokejisté v Kladně. 4. třída - hokejový trénink v Kladně, bruslení v Kladně. Hokejové turnaje mládeže Kladno.